Growth

Hello and Welcome.

Get Adobe Flash player

adv

Thangs 08/2014, Công ty đã lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng máy ép thủy lực 20 tấn dạng 4 trụ cho Viện Khoa học và Kỹ thuật Quân sự. Máy ép thủy lực 20 tấn được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, kiểm tra.

Máy ép thủy lực

Hình ảnh máy ép thủy lực được chế tạo tại nhà máy

Máy ép thủy lực

Hình ảnh lắp đặt chạy thử cho khách hàng